Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša pri izradi drvotokarskih proizvoda

Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Poznavati propise za zaštitu na radu
2.
Poznavati i primjenjivati propise za zaštitu okoliša
3.
Primjenjivati propisana pravila zaštite na radu (npr. zaštitnu opremu za rad, zaštitu od buke, za kvalitetu osvjetljenja, zaštitu od trovanja i sl.)
4.
Koristiti drvo kao ekološki najprihvatljiviji materijal (kao prirodno obnovljiv resurs)
5.
Koristiti (po mogućnosti) ekološki prihvatljive premaze za završnu obradu i druge pomoćne materijale
6.
Prikupljati otpadni materijal za oporabu (npr. prikupljanje piljevine i njeno plasiranje u kompost ili proizvodnju energije i sl.)
7.
Prikupljati, razvrstavati otpadni materijal, zbrinuti ga na siguran način ili prodati kao ogrjevni otpad
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Drvotokar/ Drvotokarica
Datum upisa
7.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar