Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Obavljanje administrativnih i komercijalnih poslova pri izradi drvotokarskih proizvoda

Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (15)
1.
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
2.
Pripremati ugovore/narudžbenice
3.
Umnožavati potrebnu tehnološku dokumentaciju (npr. krojne liste, radne liste, skladišni dokumenti vezani za nabavu i prodaju, radionički nacrti i skice)
4.
Obračunati proizvodnju na kraju radnog dana
5.
Evidentirati utrošeni materijal na kraju radnog dana
6.
Evidentirati količinu materijala na zalihi
7.
Voditi evidenciju o rokovima izrade, isporuke i slično
8.
Evidentirati rokove održavanja i servisiranja alata i strojeva
9.
Voditi knjigu izlaznih računa
10.
Izrađivati kalkulacije cijene drvnog proizvoda
11.
Izrađivati komercijalne ponude temeljem upita/narudžbe klijenta
12.
Nabavljati materijale za drvotokarsku proizvodnju
13.
Izdavati račune i naplaćivati račune
14.
Izlagati u prodajnim salonima koji prodaju gotove drvne proizvode - po mogućnosti
15.
Sudjelovati u kontinuiranom ažuriranju web stranice i profila na društvenim mrežama
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Drvotokar/ Drvotokarica
Datum upisa
7.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar