Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Analiziranje i planiranje drvotokarskih poslova te razvijanje novih proizvoda

Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Istraživati trendove u proizvodnji tokarenih predmeta
2.
Pratiti tržište proizvoda od drva
3.
Definirati proizvodni program na osnovi analize tržišta
4.
Planirati nabavu drvnog i nedrvnog materijala na osnovi analize tržišta
5.
Planirati tijek tehnološkog procesa
6.
Pratiti inovacije u tehnologiji drvne proizvodnje
7.
Kreirati i razvijati inovativne drvne proizvode
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Drvotokar/ Drvotokarica
Datum upisa
7.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar