Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komunikacija u radu na restauraciji tekstila

Sektor
Moda, tekstil i koža
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (4)
1.
komunicirati s naručiteljem restauracije tekstila
2.
komunicirati s dobavljačima materijala za restauriranje tekstila
3.
komunicirati na stranom jeziku uz uporabu stručne restauratorske terminologije
4.
primijeniti poslovni bonton i etiku u komunikaciji sa suradnicima i klijentima u restauratorskim postupcima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Restaurator tekstila / Restauratorica tekstila
Datum upisa
6.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar