Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Metode i postupci restauracije, njege i čuvanja tekstila

Sektor
Moda, tekstil i koža
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (14)
1.
utvrditi odgovarajuću metodu za restauraciju tekstila
2.
primijeniti odgovarajuću metodu restauracije tekstilnog predmeta
3.
identificirati oštećenja na tekstilnim vlaknima predmeta za restauraciju
4.
primijeniti odgovarajući stil povijesnog razdoblja tekstila u restauraciji tekstila
5.
primijeniti odgovarajuću koloristiku prema originalnom tekstilnom uzorku u restauraciji tekstila
6.
koristiti odgovarajuće alate, pribor i uređaje za obradu tekstila pri restauratorskim postupcima
7.
restaurirati tekstilni predmet prema utvrđenim obilježjima povijesnog razdoblja
8.
predložiti odgovarajuće uvjete za čuvanje povijesnih tekstilnih predmeta
9.
preporučiti postupke njege različitih vrsta povijesnog tekstila
10.
primijeniti postupke čuvanja povijesnog tekstila
11.
primijeniti osnovne tehnike čišćenja tekstila restauriranog predmeta
12.
primijeniti odgovarajuće postupke pranja povijesnog tekstila
13.
primijeniti odgovarajuće tehnike kemijskog čišćenja povijesnog tekstila
14.
pripremiti restaurirani tekstilni predmet (artefakt) za skladištenje i otpremu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Restaurator tekstila / Restauratorica tekstila
Datum upisa
6.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar