Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Materijalni resursi za restauraciju tekstila

Sektor
Moda, tekstil i koža
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
identificirati stilske karakteristike zaprimljenog tekstilnog predmeta za restauraciju
2.
identificirati starost, sastav, originalni tekstilni uzorak i vrstu izrade tekstila
3.
planirati osnovne i pomoćne materijale za restauraciju tekstilnog predmeta
4.
planirati pribor i opremu potrebnu za restauraciju tekstilnog predmeta
5.
pripremiti osnovni i pomoćni materijal za restauraciju tekstilnog predmeta
6.
pripremiti pribor i opremu potrebnu za restauraciju tekstilnog predmeta
7.
provjeriti ispravnost ručnog alata, pribora i tradicijskih uređaja
8.
održavati sredstva rada i redovito čistiti radno mjesto restauracije
9.
identificirati svojstva različitih vrsta tekstila za restauraciju
10.
pripremiti tekstilni materijal za restauraciju (pranje, čišćenje otprašivanje i drugo)
11.
primijeniti odgovarajući materijal prema originalnom tekstilnom uzorku
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Restaurator tekstila / Restauratorica tekstila
Datum upisa
6.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar