Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Zaštita zdravlja i okoliša u pivarstvu

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (19)
1.
Provoditi postupke zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
2.
Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja vlastitog zdravlja i očuvanja okoliša
3.
Primjenjivati regulativu o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom
4.
Provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
5.
Održavati osobnu higijenu i higijenu radne odjeće
6.
Provjeravati higijenske karakteristike sirovine
7.
Ispravno skladištiti sirovine kako bi se održala kvaliteta i zdravstvena ispravnost proizvoda
8.
Održavati čistoću svih površina za proizvodnju i skladištenje piva
9.
Primijeniti HACCP standard
10.
Koristiti propisanu sigurnosnu opremu na radnom mjestu
11.
Udovoljavati zakonskim propisima o zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara
12.
Racionalno upravljati prirodnim resursima
13.
Racionalno i ekološki upravljati energijom
14.
Ispravno i ekološki prihvatljivo manipulirati ugljik dioksidom
15.
Skladištiti sekundarne sirovine koje nastaju proizvodnjom piva
16.
Prenamijeniti sekundarne sirovine kako bi se racionalno iskoristile s ciljem smanjenja otpada i racionalnog korištenja resursa
17.
Ispravno zbrinjavati otpad kako bi se vodilo računa o ekološkoj održivosti proizvodnje
18.
Ekološki odgovorno skladištiti i prenamijeniti nusproizvode
19.
Ekološki odgovorno manipulirati s ugljik dioksidom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Pivar / Pivarka
Datum upisa
31.3.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar