Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Osiguranje kvalitete u pivarstvu

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Rukovoditi parametrima kvalitete prema mikrobiološkoj analizi
2.
Provjeravati kvalitetu poluproizvoda i konačnog proizvoda prema zadanom planu kontrole kvalitete
3.
Procijeniti senzorne karakteristike piva prema zadanom standardu
4.
Provjeravati rok trajanja sirovine i upozoravati na nepravilnosti u sirovinama (oštećenje ambalaže, strane tvari, miris)
5.
Provoditi načela dobre proizvodne i higijenske prakse
6.
Djelovati u skladu sa zakonskim i internim propisima koji se odnose na sastav i kvalitetu piva
7.
Pratiti inovacije na profesionalnom polju
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Pivar / Pivarka
Datum upisa
31.3.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar