Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Administrativni poslovi u pivarstvu

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (16)
1.
Otvarati radne naloge
2.
Voditi dnevnik kuhanja i evidenciju aktivnosti
3.
Osiguravati sljedivost kroz vođenje dokumentacije
4.
Prikupljati propisanu dokumentaciju o podrijetlu i kvaliteti ulaznih sirovina
5.
Pratiti kretanje sirovina u proizvodnom procesu (od primitka sirovina do finalnih proizvoda)
6.
Voditi dokumentaciju o kretanju sirovina u procesu proizvodnje
7.
Primijeniti važeće zakonodavstvo o kriterijima kvalitete ulaznih sirovina
8.
Voditi evidenciju o svim proizvodnim postupcima
9.
Voditi evidenciju o pretoku
10.
Voditi dnevnik rada
11.
Bilježiti gubitak materijala
12.
Evidentirati sve parametre procesa proizvodnje
13.
Evidentirati CIP čišćenje
14.
Bilježiti podatke za svaku pojedinu šaržu
15.
Voditi očevidnik o potrošnji kemikalija
16.
Voditi dokumentaciju vezanu uz zaštitu okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Pivar / Pivarka
Datum upisa
31.3.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar