Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Radni procesi/postupci elektrostrojarskog tehničara

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (23)
1.
ugraditi i povezati elemente, sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu prema dokumentaciji
2.
podesiti mehaničke parametre uređaja /senzora
3.
podesiti parametre regulacijskog i upravljačkog sustava
4.
podesiti parametre pneumatskih, hidrauličnih i robotičkih sustava
5.
ispitati funkcionalnost pomoćnih i zaštitnih električnih krugova
6.
ispitati funkcionalnost elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava
7.
ispitati funkcionalnost elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava pod opterećenjem i u situacijama koje su što bliže stvarnim pogonskim uvjetima
8.
ispitati funkcionalnost pneumatskih, hidrauličkih i robotičkih sustava
9.
odabrati i koristiti odgovarajuće postupke i alate za dijagnostiku elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava
10.
dijagnosticirati kvar te preporučiti odgovarajući postupak popravka elektromehaničkih sklopova, uređaja i/ili sustava
11.
prepoznati i locirati grešku ili neispravnost uređaja i/ili sustava
12.
popraviti jednostavne sklopove, izabrati odgovarajuće zamjenske elektrostrojarske elemente i/ili sklopove
13.
koristiti opremu i sredstva zaštite na radu pri puštanju u pogon, održavanju ili servisiranju elektromehaničkih sklopova i/ili uređaja i sustava
14.
programirati mikrokontrolere i programibilne logičke upravljače prema projektnim zahtjevima
15.
instalirati odgovarajuće (nadređene) korisničke programe
16.
modificirati upravljačke procese i sustave
17.
automatizirati određeni proizvodni proces prema tehničkoj dokumentaciji
18.
integrirati upravljačku opremu u proizvodno okruženje
19.
ispitati ispravnost pneumatskih, hidrauličnih i robotičkih sustava
20.
ožičiti električne dijelove na novim uređajima za dobivanje i pripremu zraka (pneumatski elementi i strojevi)
21.
ožičiti električne dijelove na novim hidrauličkim motorima
22.
ožičiti električne dijelove autonomnih robota, 3D printera i slično
23.
izvesti priključenje novih uređaja i opreme u industriji 4.0 na izvor električne energije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Elektrostrojarski tehničar / Elektrostrojarska tehničarka
Datum upisa
22.3.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar