Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Tehnička dokumentacija u elektrostrojarstvu

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju na temelju projektne dokumentacije, vodeći računa o troškovima i optimalnom tehnološkom procesu
2.
koristiti podatke iz kataloga proizvođača materijala, alata i opreme
3.
unijeti promjene u dokumentaciju te dokumentirati promjene
4.
izraditi tehničke crteže u 2D i 3D programskim aplikacijama
5.
slijediti procedure za organizaciju dokumenata uz pravilnu zaštitu podataka
6.
složiti radno tehnološku dokumentaciju prema pravilima struke
7.
iščitati tehničko-tehnološku dokumentaciju projekta
8.
iščitati tehničku dokumentaciju za ugradnju, spajanje i ugađanje električnih, elektroničkih i mehaničkih elemenata, sklopova i/ili uređaja
9.
unijeti izvedene promjene održavanja/servisiranja elektromehaničkih sklopova u dokumentaciju
10.
iščitati tehničku dokumentaciju uređaja i opreme u industriji 4.0 (sheme, nacrte, upute, tehničke opise)
11.
voditi dnevnik o intervencijama na uređajima i opremi prema pravilima struke
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Elektrostrojarski tehničar / Elektrostrojarska tehničarka
Datum upisa
22.3.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar