Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Organiziranje, nadziranje, optimiziranje i unapređivanje logističkih procesa, usluga i sustava

Sektor
Promet i logistika
Podsektor
Logistika
Uvjeti rada
-
Kompetencije (15)
1.
Samostalno organizirati i optimizirati rad logističkog sustava
2.
Samostalno organizirati i optimizirati logističke zadatke, procese i aktivnosti
3.
Primijeniti načela i metode raspoređivanja resursa i planiranja potražnje u logističkim procesima
4.
Odrediti potrebne kapacitete logističkog sustava
5.
Prepoznati i procijeniti rizike logističkih procesa i usluga
6.
Primijeniti osnove upravljanja rizicima u području logistike
7.
Osmisliti i izraditi plan praćenja izvedbe logističkog sustava uz operacionalizaciju potrebnih pokazatelja djelovanja sustava i elemenata sustava
8.
Analizirati različite parametre logističkog sustava te pratiti parametre tog sustava
9.
Samostalno koristiti analitičke alate za nadzor rada logističkih sustava
10.
Pratiti inovacijske i razvojne trendove u logistici i na logističkom tržištu
11.
Uvoditi, nadzirati i vrednovati inovativne tehnologije u logističkim sustavima
12.
Osmisliti logističke procese, usluge i proizvode na tragu očekivanih inovacijskih trendova i kretanja na logističkom tržištu
13.
Implementirati inovativne logističke sustave i tehnologije u svrhu osiguranja konkurentske prednosti tvrtke
14.
Upravljati strateškim transformacijama logističkih sustava, procesa i postojećih proizvoda
15.
Primijeniti tehnike optimiziranja procesa u području logistike
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Upravitelj logističkih sustava / Upraviteljica logističkih sustava
Datum upisa
16.3.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar