Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Upravljanje marketinškim aktivnostima turističke destinacije

Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (16)
1.
-Razviti sustav prikupljanja podataka za potrebe podrške destinacijskim marketinškim aktivnostima
2.
- Planirati resurse, izvedbu, vremenski tijek rada te pratiti izvršenje marketinških aktivnosti za potrebe turističke destinacije
3.
- Razumjeti procese na globalnim tržištima te identificirati implikacije trendova na sustav turističke destinacije
4.
- Poznavati osobitosti turističkog tržišta i osnovne aspekte ponašanja potrošača
5.
-Primjenjivati informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe upravljanja e-marketinškim aktivnostima u turističkoj destinaciji
6.
- Poznavati i razumjeti ponašanje tržišnih subjekata na turističkom tržištu
7.
- Participirati u izradi i praćenju marketinških planova turističke destinacije na temelju definirane metodologije
8.
- Primijeniti znanja o brendiranju i promociji turističke destinacije i destinacijskih sadržaja
9.
-Odrediti smjernice za oblikovanje turističkih promotivnih materijala
10.
- Poznavati kanale distribucije u turizmu
11.
- Znati sadržaj i obilježja destinacijskih proizvoda
12.
- Identificirati i valorizirati turističke resurse i atrakcije uvažavajući načela društveno odgovornog poslovanja
13.
- Sudjelovati u oblikovanju i implementaciji suvremenih načina interpretacije destinacijskih resursa i sadržaja
14.
- Definirati strateške proizvode turističke destinacije
15.
- Aktivno sudjelovati u oblikovanju i implementaciji posebnih destinacijskih proizvoda i doživljaja
16.
- Inicirati suradnju i umrežavanje dionika u oblikovanju proizvoda turističke destinacije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/stručnjakinja za upravljanje turističkom destinacijom
Datum upisa
16.3.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar