Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Upravljanje poslovanjem organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom

Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
- Znati financijske, marketinške, operativne i pravne posebnosti i rizike u poslovanju javnih i privatnih organizacija/poslovnih subjekata u turizmu
2.
- Samostalno postavljati ciljeve, planirati izvedbu, resurse, vremenski tijek rada te pratiti izvršenje rada organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom, sukladno relevantnim zakonima i propisima
3.
- Primjenjivati sistemski pristup u planiranju poslovanja organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom
4.
- Samostalno organizirati, koordinirati i voditi poslove i aktivnosti prilikom rada na pojedinačnim zadaćama i projektima u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
5.
- Upravljati rizicima u poslovanju organizacije/poslovnog subjekta za upravljanje turističkom destinacijom
6.
- Poznavati i primijeniti metode i tehnike upravljanja ljudskim resursima u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
7.
- Motivirati i pratiti rad drugih te pružati mogućnosti za razvoj kompetencija zaposlenika u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
8.
- Poticati kreativnost i inovativnost zaposlenika u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
9.
- Poticati i primjenjivati timski rad zaposlenika u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
10.
- Poznavati i primijeniti metodologiju izrade relevantnih financijskih i računovodstvenih pokazatelja poslovanja u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
11.
- Samostalno koristiti osnovne računalne alate u funkciji upravljanja financijama i kontrolinga u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
12.
- Poticati, primjenjivati i promicati profesionalne standarde i etiku struke u načinu i kvaliteti obavljanja posla u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom- Samostalno interpretirati ključne pokazatelje u cilju donošenja poslovnih odluka u organizaciji/poslovnom subjektu za upravljanje turističkom destinacijom
13.
- Poznavati funkcioniranje ekonomskog sustava kao okvira djelovanja turističke destinacije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/stručnjakinja za upravljanje turističkom destinacijom
Datum upisa
16.3.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar