Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Uredsko poslovanja i komunikacijske vještine matičara

Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
Državna uprava i javni poslovi
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
Pripremiti aplikacije, obrasce i evidencije potrebne za neometani rad
2.
Primijeniti relevantne propise zaštite na radu
3.
Komunicirati sa strankama poštujući pravila profesionalne komunikacije
4.
Urudžbiranje ulaznih i izlaznih dokumenata i otpremanje pošte u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju
5.
Primijeniti pravila i propise uredskog poslovanja i upravnog postupka
6.
Pripremiti i analizirati podatke prema nalogu nadređenih
7.
Voditi arhive iz domene posla matičara u skladu sa Zakonom o državnim maticama
8.
Služiti se uredskim alatima i strojevima
9.
Spremiti dokumente prema zadanom sustavu klasifikacije
10.
Koristiti uređaje za unos teksta u računalo (optički skener i sl.)
11.
Napisati i oblikovati poslovni ili službeni dopis u skladu s pravilima struke
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Matičar / Matičarka
Predlagatelj
Datum upisa
14.3.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar