Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komunikacija i suradnja matičara s drugim tijelima

Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
Državna uprava i javni poslovi
Uvjeti rada
-
Kompetencije (4)
1.
Komunicirati i surađivati s drugim tijelima javne i državne uprave kod obavljanja posla matičara
2.
Odrediti termin sklapanje braka u građanskom obliku i životnog partnerstva u skladu sa zakonskim procedurama i mogućnostima matičara i druge strane
3.
Sklopiti brak ili životno partnerstvu sukladno propisima
4.
Dostaviti obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koje vode službene evidencije o građanima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Matičar / Matičarka
Predlagatelj
Datum upisa
14.3.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar