Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Postavljanje armature na temelju statičkog proračuna i projekta armature

Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
Postaviti oplate horizontalnih, vertikalnih i kosih serklaža te stubišta
2.
Ugraditi armaturne koševe vertikalnih, horizontalnih, kosih serklaža i stubišta
3.
Očistiti serklaže i izvršiti njihovu hidroizolaciju
4.
Ugraditi armaturne koševe nadvoja greda
5.
Ugraditi gredice i uloške armiranih polumontažnih stropova
6.
Ukrutiti grede i poduprijeti polumontažni strop podupiračima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Zidar/ zidarica
Datum upisa
28.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar