Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Kliničke, epidemiološke i analitičke vještine i kompetencije potrebne za prevenciju, dijagnostiku i liječenje bolesti prenosivih na ljude

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
Veterinarska medicina
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Koristiti svoje profesionalne sposobnosti kako bi doprinijeli unapređenju veterinarske struke i koncepta Jednog zdravlja, kako bi se poboljšalo zdravlje i dobrobit životinja, kvaliteta skrbi o životinjama i veterinarsko javno zdravstvo
2.
Savjetovati i provoditi programe prevencije i iskorjenjivanja bolesti koji odgovaraju vrsti životinja i u skladu su sa prihvaćenim standardima zdravlja i dobrobiti životinja te javnozdravstvenim standardima
3.
Promicati, nadgledati i održavati zdravlje i sigurnost životinja i ljudi; pokazati znanje o sustavu kvalitete; primijeniti načela upravljanja rizikom u svom stručnom radu
4.
Prepoznati sumnjive znakove bolesti koje se prijavljuju po zakonu i/ili zoonoza i poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i obavještavanje nadležnih tijela
5.
Odabrati, prikupiti, čuvati i transportirati uzete uzorke, te odabrati odgovarajuće dijagnostičke testove
6.
Provoditi sustavni post-mortem pregled, bilježiti zamijećeno, uzorkovati tkiva, čuvati ih i transportirati
7.
Poznavati mjere za suzbijanje, iskorijenjivanje i prevenciju zaraznih bolesti (i onih koje se ne suzbijaju po zakonu) i zoonoza
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Doktor veterinarske medicine
Datum upisa
17.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar