Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjereno znanje, vještine i kompetencije za preventivnu medicinu, uključujući kompetencije koje se odnose na upite i izdavanje potvrda

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
Veterinarska medicina
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
Pravilno primijeniti načela biosigurnosti
2.
Pokazati sposobnost suočavanja s nepotpunim informacijama, rješavanja nepredviđenih okolnosti i prilagodbe promjenama
3.
Pripremiti točne zapise i izvješća o kliničkom slučaju kad je to potrebno, u obliku zadovoljavajućem za kolege i razumljive od strane javnosti
4.
Predlagati i provoditi odgovarajuće mjere dezinfekcije i kontrole štetnih kukaca i glodavaca u cilju očuvanja zdravstvenog stanja životinja i ljudi
5.
Jasno komunicirati i surađivati s referalnim i dijagnostičkim službama, te odgovornim tijelima, uključujući osiguravanje odgovarajućih podataka i rezultata
6.
Učinkovito samostalno kao i timski djelovati, te predstaviti rezultate rada usmenim i pisanim putem
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Doktor veterinarske medicine
Datum upisa
17.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar