Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovno komuniciranje

Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (9)
1.
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
2.
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
3.
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
4.
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
5.
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
6.
Komunicirati s voditeljem gradilišta
7.
Komunicirati s komunalnim službama (voda, struja, ceste, plin, telefon) i službom zaštite na radu
8.
Komunicirati s restauratorima po potrebi
9.
Komunicirati s kooperantima, s drugim strukama na gradilištu i dobavljačima materijala
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Krovopokrivač/ Krovopokrivačica
Datum upisa
16.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar