Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Izvođenje pripremnih aktivnosti za poslove izrade ili popravljanja krova

Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
2.
Poznavati osnove mehanike i statike
3.
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i proračunavati dimenzije geometrijskih likova i tijela
4.
Izvršiti izmjeru i pregled krovišta te izraditi ponudu (ručno ili pomoću računalnog programa za izradu kalkulacije ponuda)
5.
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koja se koriste u krovopokrivačkoj struci
6.
Specificirati potreban materijal i broj radnih sati u skladu s propisanim normativom za materijale i potrebno vrijeme za pojedine aktivnosti ugovorenog posla
7.
Koordinirati HEP i vlasnike mrežnih instalacija koje su smještene na krovu, s ciljem njihovog odspajanja prije početka krovopokrivačkih radova
8.
Informirati radnike o detaljima ugovorenog posla
9.
Opcionalno pripremiti i organizirati gradilište za početak radova (npr. postavljanje prijenosnog sanitarnog čvora, kontejnera za odvoz otpadnog materijala, dizalica, kosog lifta i sl.)
10.
Izvršiti nabavu materijala u skladu s ugovorenim poslom
11.
Pripremiti i dopremiti alat i strojeve na gradilište
12.
Pripremiti uvjete za rad na gradilištu na siguran način i posebice za sigurno izvođenje radova na visini
13.
Rasporediti djelatnike po radnim zadacima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Krovopokrivač/ Krovopokrivačica
Datum upisa
16.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar