Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Administriranje poslovanja

Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (25)
1.
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
2.
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
3.
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik
4.
Izvršiti konačni obračun po završetku radova
5.
Osigurati gradilište, opremu i radnike putem polica osiguranja kod osiguravatelja
6.
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i izračunavati osnovne veličine geometrijskih likova i tijela
7.
Voditi dnevnu evidenciju obavljenih radova
8.
Fotografirati dnevne aktivnosti u skladu s radnim nalozima (kao potpora kontroli i osiguranju kvalitete)
9.
Otvarati radne naloge
10.
Naručiti izradu zakonski propisanih dokumenata za zaštitu na radu u tvrtci/obrtu
11.
Pripremiti i pohraniti narudžbenicu / ugovor s investitorom
12.
Pripremiti i pohraniti aneks ugovora po potrebi za dodatne elemente i radove
13.
Prijaviti gradilište inspekciji zaštite na radu
14.
Pripremiti zahtjev i ishodovati privremene komunalne priključke i korištenje javne površine za potrebe gradilišta - po potrebi
15.
Voditi evidenciju radnih sati po pojedinim djelatnicima
16.
Voditi građevinsku knjigu (dokaznicu mjera) kao dokaz obavljenih poslova
17.
Pripremiti zapisnik o primopredaji izvedenih radova
18.
Pripremiti i pohraniti ponudu i troškovnik
19.
Pripremiti i pohraniti predračun
20.
Pripremiti specifikacije i količine narudžbe potrebnog materijala
21.
Pripremiti kalkulaciju za dodatne radove - po potrebi
22.
Ispostaviti račun ili situaciju
23.
Plaćati račune dobavljačima u skladu s dogovorenim rokovima
24.
Oglašavati rad tvrtke u medijima po potrebi
25.
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrke/obrta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Armirač/ Armiračica
Datum upisa
16.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar