Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Planiranje, organiziranje i pripremanje za izvođenje armiračkih radova

Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (17)
1.
Poznavati osnove tehničkog crtanja
2.
Mjesečno planirati armiračke poslove u suradnji s kooperantima
3.
Izraditi dinamički plan izvođenja armiračkih radova na osnovi projektne dokumentacije i troškovnika
4.
Planirati nabavu materijala za pripremu i obavljanje armiračkih poslova
5.
Definirati radne zadatke
6.
Održati inicijalni sastanak s timom i poslovođom te izvršiti raspodjelu dnevnih zadataka
7.
Primjenjivati osnovne matematičke operacije
8.
Poznavati fizička svojstva materijala od kojih se izrađuju armature
9.
Poznavati Osnove funkcioniranja armiračkih alata i strojeva
10.
Pripremiti/isprintati plan armature
11.
Proučiti i iščitati nacrt (na papiru ili na računalu) kako bi se utvrdile lokacije i pozicije za postavljanje armature
12.
Prema tablicama odrediti težinu armature, u odnosu na zadani profil i dužinu za rebrastu, glatku ili mrežastu armaturu
13.
Pripremiti narudžbu armature
14.
Dopuniti potrebni materijal kroz dodatnu nabavu u skladu sa specifičnim poslom
15.
Odabrati i pregledati materijale i alate
16.
Pripremiti zaštitna sredstva za rad na siguran način
17.
Prevesti materijal i alate na gradilište po potrebi (npr. šipke i mreže)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Armirač/ Armiračica
Datum upisa
16.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar