Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovno komuniciranje

Sektor
Moda, tekstil i koža
Podsektor
Tekstilna tehnologija
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
2.
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na osnovnoj razini na jednom stranom jeziku (npr. engleskom)
3.
Profesionalno i ljubazno komunicirati s klijentima
4.
Komunicirati s krojačima po potrebi
5.
Komunicirati s agencijom za zaštitu okoliša
6.
Komunicirati s organizacijama za pružanje usluga cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja
7.
Surađivati s ustanovama i institucijama (s HOK-om, školama, osiguravajućim društvima, odvjetnicima i sl.) -po potrebi
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Kemijski čistač/ Kemijska čistačica
Datum upisa
16.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar