Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Prodaja proizvoda i usluga

Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
Odabrati odgovarajuću poštansku ili nepoštansku uslugu (financijske i maloprodajne usluge) u ponudi davatelja usluga, u skladu sa zahtjevima korisnika i uvjetima poslovanja davatelja poštanskih usluga
2.
Prepoznati zahtjeve korisnika vezane uz bankarske proizvode i usluge u ponudi u poštanskim uredima/poslovnicama davatelja poštanskih usluga
3.
Odrediti cijenu i izvesti naplatu za obavljenu financijsku uslugu u skladu s važećim propisima
4.
Ponuditi korisniku proizvode iz asortimana koji je u funkciji osnovne usluge (vrijednosnice, omotnice, čestitke, razglednice itd.)
5.
Prezentirati korisniku značajke ostalih proizvoda koji se nalaze u ponudi davatelja poštanskih usluga
6.
Prezentirati korisniku značajke ostalih usluga (telekomunikacijskih) koje se nalaze u ponudi davatelja usluga
7.
Izračunati cijenu maloprodajne usluge i izvesti naplatu za obavljenu i/ili ugovorenu uslugu
8.
Zaključiti ugovor s korisnikom za uslugu iz skupa ostalih usluga
9.
Poznavati vrste i strukturu troškova za usluge u ponudi davatelja usluga
10.
Odrediti cijenu i izvršiti naplatu za uručene pošiljke koje podliježu naplati usluge primatelju
11.
Odrediti cijenu i izvesti naplatu za svaku obavljenu poštansku uslugu u unutarnjem i međunarodnom prometu u skladu s važećim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku
Datum upisa
11.11.2019
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar