Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Osiguravanje kvalitete poštanskih i nepoštanskih usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga

Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Skladištiti prispjele pošiljke u skladu sa svojstvima sadržaja pošiljke i ambalaže
2.
Poznavati i primjenjivati odgovarajuće postupke i procedure u procesu zaprimanja, obrađivanja i rješavanja prigova i žalbi korisnika poštanskih i nepoštanskih usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga
3.
Prikupiti odgovarajuće informacije o statusu pošiljke komunicirajući s odgovarajućim službama i koristeći odgovarajuće aplikacije za praćenje statusa pošiljke
4.
Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete i sustave provjere kvalitete obavljenih poštanskih i nepoštanskih usluga koje se nalaze u ponudi davatelja poštanskih usluga
5.
Pratiti kvalitetu izvedbe prijama, prijenosa i uručenja poštanskih unutarnjih i međunarodnih usluga
6.
Pratiti kvalitetu izvede financijskih usluga u ponudi davatelja poštanskih usluga
7.
Obavljati odgovarajuće poslove uz korištenje kompjuterske daktilografije
8.
Primjeniti odgovarajuća pravila u procesu rukovanja pošiljkama u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku
Datum upisa
11.11.2019
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar