Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovno komuniciranje

Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
Građevinarstvo
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Komunicirati s dobavljačima
2.
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
3.
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na osnovnoj razini na jednom stranom jeziku (npr. engleskom)
4.
Profesionalno komunicirati s klijentima
5.
Komunicirati i surađivati s dimnjačarima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Pećar/ pećarica
Datum upisa
15.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar