Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Obavljanje administrativnih i komercijalnih poslova urara/urarke

Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (12)
1.
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
2.
Primjenjivati u radu osnove informatičke i matematičke pismenosti
3.
Voditi trgovačku knjigu, knjigu prometa i ulazno-izlaznih računa
4.
Izdavati radne naloge na zahtjev stranke
5.
Izdavati račune i naplatiti uslugu putem fiskalne blagajne
6.
Izdavati virmanske račune
7.
Izdavati e-račune prema državnim organizacijama
8.
Pripremiti narudžbe za dobavljače (npr. za remene, baterije, stakla, rezervne dijelove i sl. )
9.
Poznavati osnove prodaje, ekonomije i poduzetništva
10.
Pokrenuti i održavati sadržaje na web stranici
11.
Pripremati ponude specifičnih usluga za veleprodajne kupce
12.
Pripremiti cjenik urarskih usluga ili normativ usluga sa satnicom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Urar/ urarka
Datum upisa
15.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar