Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komuniciranje s korisnicima davatelja usluga

Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
Informirati korisnike o značajkama usluga koje se nalaze u ponudi davatelja poštanskih usluga
2.
Obrazložiti korisniku osnovne pravne norme i propise relevantne za poštanski promet
3.
Poznavati osnvne tehnike rješvanja sukoba na radnom mjestu davatelja poštanskih usluga
4.
Rješavati problemske situacije razgovorom s korisnicma usluga i relevantnim osobama
5.
Upotrebljavati stručnu terminologiju u komunikaciji s korisnicima
6.
Primijeniti pravila ponašanja i poslovne komunikacije u izravnoj i elektroničkoj komunikaciji s korisnicima davatelja poštanskih usluga
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku
Datum upisa
11.11.2019
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar