Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Provođenje aktivnosti u procesu pružanja financijskih usluga

Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (3)
1.
Primijeniti odgovarajuće procedure u procesu pružanja financijske usluge korisnika sukladno uvjetima poslovanja davatelja poštanskih usluga i primjereno vrsti financijske usluge
2.
Primijeniti odredbe važećih zakonskih normi i podzakonskih akata iz područja bakarskog poslovanja, osiguranja i platnog prometa u ponudi davatelja poštanskih usluga
3.
Primjenjivati procedure u postupanju s krivotvorenim novcem
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za poštu i poštansku logistiku/Tehničarka za poštu i poštansku logistiku
Datum upisa
11.11.2019
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar