Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Vođenje evidencije

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (14)
1.
voditi evidencije i provjeravati rok dostave zaprimljene dokumentacije i računa
2.
zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
3.
evidentirati vrijednosnice u blagajni
4.
voditi evidenciju radnog vremena zaposlenika
5.
evidentirati bolovanja zaposlenika
6.
voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
7.
voditi razne evidencije i osiguravati njihovu točnost i ažurnost
8.
evidentirati registra i baze podataka u djelokrugu rada
9.
izdavati račune
10.
izdavati potvrde o plaćenim obvezama
11.
provoditi i usklađivati evidencije troškova poslovanja po vrstama i troškovnim mjestima
12.
provoditi i usklađivati evidenciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
13.
provoditi i usklađivati evidenciju kupaca i dobavljača
14.
provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Knjigovođa/Knjigovotkinja
Datum upisa
21.10.2019
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar