Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komunikacija i socijalne vještine u stomatologiji

Sektor
Zdravstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Uzeti opću medicinsku i stomatološku anamnezu korištenjem komunikacije primjerene dobi i predznanju pacijenta
2.
Obrazložiti pacijentu postavljenu dijagnozu i plan mogućih stomatoloških postupaka
3.
Izraditi plan stomatoloških postupaka u suradnji s pacijentom
4.
Objasniti pacijentu preventivni stomatološki postupak i njegovu svrhu
5.
Objasniti pacijentu kurativni stomatološki postupak i njegovu svrhu
6.
Uputiti pacijenta na specijalističku skrb prema izvršenoj procjeni
7.
Komunicirati i interdisciplinarno surađivati sa su-stručnjacima i članovima stomatološkog tima kod pružanja stomatoloških usluga
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine
Predlagatelj
Datum upisa
11.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar