Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Organizacijske i poslovne vještine u stomatologiji

Sektor
Zdravstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Koordinirati rad suradnika stomatološke ambulante i/ili stomatološkog tima
2.
Osigurati materijalne uvjete za neometano pružanje stomatoloških usluga
3.
Predvidjeti potrebno vrijeme i resurse za pružanje pojedine stomatološke usluge
4.
Predvidjeti potrebno vrijeme i materijalne resurse za planirane stomatološke postupke
5.
Pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvo i financijsko poslovanje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine
Predlagatelj
Datum upisa
11.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar