Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovno komuniciranje

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
Prehrambena tehnologija
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Pravilno komunicirati na hrvatskom jeziku pismeno i usmeno
2.
Primjenjivati u komunikaciji osnove najmanje 1 stranog jezika (npr. engleski)
3.
Poznavati pravila poslovne etike
4.
Komunicirati s kupcima
5.
Komunicirati sa stručnim i savjetodavnim službama (npr. fakulteti, DDD služba i sl.)
6.
Komunicirati s dobavljačima potrošnog materijala
7.
Komunicirati s državnim inspektoratom
8.
Komunicirati sa suradnicima u radnom timu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Sirar/ sirarica
Datum upisa
7.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar