Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Uređivanje teksta i izrada dokumenata u daktilografiji

Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (9)
1.
Sadržajno provjeriti i korigirati napisani/prepisani tekst
2.
Pravopisno i gramatički provjeriti i korigirati napisani/prepisani tekst
3.
Primijeniti pravopisna i gramatička pravila na napisani/prepisani tekst
4.
Pravilno formatirati tekst prema zadanim smjernicama
5.
Pripremiti pisani materijal za objavljivanje ili elektronički prijenos
6.
Napraviti zapisnik sa sastanka i/ili ročišta prema pravilima pisanja zapisnika
7.
Pripremiti i analizirati evidencije i tablice prema nalogu nadređenih
8.
Izraditi tiskanicu i/ili digitalni obrazac prema uputama
9.
Napraviti i oblikovati poslovni ili službeni dopis prema nalogu i pravilima struke
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Daktilograf / Daktilografkinja
Predlagatelj
Datum upisa
7.2.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar