Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Uloga ekonomata u organizaciji

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Ekonomija
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
Sudjelovati u izradi plana nabave robe u organizaciji
2.
Planirati potrošnju robe u cilju pravovremene narudžbe
3.
Ispitati tržište i pribaviti ponudu vezano za manje i izvanredne potrebe roba za organizaciju
4.
Voditi operativne evidencije iz domene ekonoma
5.
Služiti se aplikacijama ekonomata
6.
Primijeniti uredsko poslovanje pri radu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekonom / Ekonomka
Predlagatelj
Datum upisa
26.1.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar