Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Obavljanje pripremnih aktivnosti za početak plinoinstalaterskih radova

Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Uvjeti rada
-
Kompetencije (12)
1.
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koja se koriste za plinske instalacije
2.
Poznavati primjenu postupaka obrade metala
3.
Poznavati osnove električnih, vodovodnih, dimovodno-dozračnih instalacija i instalacija centralnog grijanja
4.
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju plinskih instalacija
5.
Preuzeti radni nalog za izvedu plinoinstalaterskog posla
6.
Pregledati i proučiti projekt i tehnološku dokumentaciju
7.
Proučiti lokaciju rada
8.
Prijaviti radove distributeru plina
9.
Preuzeti materijale i alate za obavljanje plinoinstalaterskih radova temeljem radnog naloga
10.
Odabrati specijalne alate po potrebi
11.
Prilagoditi potrebe za materijalom na dnevnoj razini u slučaju neplanirane situacije
12.
Rasporediti radne timove na dnevnoj razini
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Plinoinstalater/ Plinoinstalaterka
Datum upisa
26.1.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar