Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Ugovaranje bankarskih proizvoda i usluga

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
ugovarati račune za pravne i fizičke osobe (tekući račun, devizni račun, žiroračun i dr.)
2.
ugovarati štedno-ulagačke i investicijske proizvode (oročena štednja, dobrovoljna mirovinska štednja)
3.
ugovarati direktne kanale distribucije (Internet bankarstvo, mobilno bankarstvo)
4.
procijeniti kreditne sposobnosti klijenata te ponuda i ugovaranje odgovarajućeg kreditnog proizvoda
5.
prodati kartične proizvode banke (debitne, kreditne, revolving kartice)
6.
ugovarati životna i neživotna osiguranja
7.
educirati klijente o proizvodima, uslugama, kanalima distribucije banke
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Referent u bankarstvu i osiguranju/Referentica u bankarstvu i osiguranju
Datum upisa
21.10.2019
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar