Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Organiziranje rada i priprema rada i radnog mjesta grafičkog radnika

Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (12)
1.
preuzeti odgovornost za konstantnu kvalitetu vlastitog rada u određenoj fazi grafičke proizvodnje
2.
surađivati s grafičkim tehničarom u organizaciji jednostavnih poslova proizvodnje grafičkih proizvoda
3.
organizirati vlastiti rad prema radnim nalozima i uputama voditelja odjela/nadređenog
4.
primijeniti etičke norme i kulturu komuniciranja u poslovanju
5.
pripremiti radno mjesto sukladno uputama nadređenog
6.
pripremiti papir i drugi grafički materijal prema radnom nalogu i uputama
7.
pripremiti materijale za povezivanje prema uputama
8.
pripremiti grafičke strojeve za početak rada
9.
pripremiti sredstva zaštite na radu pri izradi pojedinog grafičkog proizvoda prema uputama
10.
pripremiti osnovne vrste grafičkih materijala i sirovina prema radnom nalogu i dodatnim uputama nadređenog
11.
pomoći u pripremi alata, strojeva i opreme za tisak i doradu prema uputama nadređenog
12.
održavati kvalitetu vlastitog rada
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Grafički radnik / Grafička radnica
Datum upisa
26.1.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar