Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Računarstvo
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
2.
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
3.
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
4.
izvijestiti o provedbi dodijeljenih zadataka
5.
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/aktivnosti
6.
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
7.
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
8.
pružati podršku timu
9.
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
10.
interpretirati osnove životnog ciklusa projekta
11.
sudjelovati u izradi projektnog plana
12.
dokumentirati potrebe korisnika i izraditi specifikacije prema identificiranim potrebama
13.
pratiti projektne aktivnosti i izvijestiti o njihovoj realizaciji
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za računarstvo/Tehničarka za računarstvo
Datum upisa
9.8.2019
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar