Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Zaštita na radu i zaštita okoliša

Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
primijeniti pravila o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu
2.
pratiti način korištenja opreme u skladu s radom na siguran način
3.
primijeniti mjere zaštite na radu kod grafičke pripreme
4.
provjeriti mjere zaštite na radu u procesu tiska
5.
zbrinuti ostatke u procesu tiska na ekološko prihvatljiv način
6.
provjeriti mjere zaštite na radu u procesu dorade
7.
zbrinuti ostatke u procesu dorade na ekološko prihvatljiv način
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Grafički tehničar / Grafička tehničarka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar