Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija u grafičkim tehnološkim procesima

Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
koristiti IKT za planiranje tehnoloških procesa u proizvodnji grafičkog proizvoda
2.
koristiti dodijeljeni softver
3.
koristiti osnovne računalne programe za izradu grafičkog predloška
4.
izraditi probni ispis iz grafičkih aplikacija
5.
koristiti računala i prateće osnovne grafičke aplikacije
6.
koristiti računalne programe iz ponuđenog programskog paketa za izrađivanje grafike
7.
razlikovati aplikacije različitih programa za grafički softver
8.
koristiti različite formate grafičkih datoteka
9.
pohraniti izrađene materijale u digitalnom obliku
10.
primijeniti digitalne alate u izrađivanju grafike
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Grafički tehničar / Grafička tehničarka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar