Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Tehnička dokumentacija u proizvodnji grafičkih proizvoda

Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (9)
1.
iščitati elemente radnog naloga/tehničkog lista
2.
primijeniti tehnike vođenja evidencije u proizvodnom procesu
3.
pratiti način korištenja opreme prema uputama proizvođača
4.
izračunati materijale za izradu grafičkoga proizvoda
5.
izraditi skicu grafičkog proizvoda
6.
iščitati tehničku dokumentaciju za grafičku pripremu
7.
iščitati tehničku dokumentaciju za tisak
8.
složiti i uvezati projektnu dokumentaciju grafičke dorade
9.
formirati cijenu usluge prema normativima materijala i utrošenog vremena
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Grafički tehničar / Grafička tehničarka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar