Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Ugovaranje i administriranje poslovanja

Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
Izraditi račun i pratiti naplatu
2.
Pratiti plaćanje dobavljačima
3.
Izraditi ponudu
4.
Osmisliti terminski plan
5.
Kontinuirano proučavati zakonsku regulativu (koja se često mijenja)
6.
Naručivati materijale i alate
7.
Arhivirati račune kao dio administracije čitavog obrta
8.
Prijaviti novoinstalirani plinski uređaj distributeru plina
9.
Pripremiti dokumentaciju za potvrdu ispunjavanja kriterija vanjskog tehničkog pregleda od strane nadzornih organa
10.
Voditi evidenciju o radu i opremi (npr. radni nalog, rasporeda sati radnika, građevinski dnevnik itd.)
11.
Ugovarati poslove
12.
Ispuniti troškovnik
13.
Izraditi predračun
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Instalater/ instalaterka kućnih instalacija
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar