Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovno komuniciranje

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Komunicirati s radnim kolegama
2.
Usmeno i pismeno komunicirati na hrvatskom i engleskom ili njemačkom jeziku
3.
Komunicirati s klijentima, nadzornim organom i/ili projektantom te inspekcijama na gradilištu
4.
Komunicirati s poslovnim suradnicima (dobavljačima, srodnim strukama, podugovaračima te kooperantima)
5.
Komunicirati s institucijama (npr. poreznom upravom, udruženjem obrtnika, komorama, školama)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Elektroničar-mehaničar/ elektroničarka-mehaničarka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar