Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Vođenje dokumentacije gradilišta i primopredaja objekta

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Voditi građevinski dnevnik
2.
Pripremiti objekte za primopredaju nakon završenih radova
3.
Provoditi primopredaju objekta u kojem su izvršeni radovi
4.
Prijaviti gradilište gradilišnoj inspekciji
5.
Voditi građevinske knjige (uključujući dokaznice mjera i nacrta položenih instalacija)
6.
Izraditi mjesečnu 'situaciju' u skladu s građevinskom knjigom, na temelju kojih se izrađuju računi
7.
Pohraniti prijavnicu, nakon čega je instalacija prepuštena daljnjem postupanju na gradilištu
8.
Prikupiti izjave o sukladnosti kojima se potvrđuje da su materijali u skladu s propisanim normama
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Elektroinstalater/ elektroinstalaterka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar