Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovno komuniciranje

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Komunicirati s radnim kolegama
2.
Usmeno i pismeno komunicirati na hrvatskom jeziku
3.
Komunicirati s klijentima (npr. s ciljem utvrđivanja kvara, tijekom servisiranja/ popravka, kod primopredaje nakon izvršnog posla i sl.)
4.
Komunicirati s poslovnim suradnicima (npr. dobavljačima (direktno, putem weba), srodnim i drugim strukama (npr. vodoinstalateri, instalateri klima uređaja i centralnog grijanja i sl.), kolegama iz građevinskog sektora na gradilištu prilikom održavanja električnih postrojenja, s nadzornim organima (prilikom prijema zgrade, hotela itd.), s knjigovodstvenim servisom, s tvrtkama za zaštitu na radu i zaštitu od požara
5.
Komunicirati s različitim institucijama (npr. Porezna uprava, Obrtnička/ Gospodarska komora, Ured za zaštitu okoliša i sl. strukovne škole)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Elektromehaničar/ elektromehaničarka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar