Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Upravljanje plovilom tijekom plovidbe

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (12)
1.
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
2.
Učinkovito koristiti materijalne resurse i ljudske potencijale za postizanje postavljenih ciljeva
3.
Razmjenjivati informacije s nadređenima i podređenima
4.
Koordinirati poslove, nadzirati rokove i kvalitetu rada posade i plovidbe
5.
Upravljati plovilom prateći parametre plovidbe i koristeći navigacijsku, signalizacijsku i komunikacijsku opremu
6.
Pratiti sve čimbenike koji mogu imati utjecaja na plovidbu u svrhu pravilnog i sigurnog izvršenja zadaće
7.
Upravljati plovilom uvažavajući situaciju na moru, manevarske mogućnosti plovila i mogućnosti pogonskih sustava
8.
Koristiti brodske sustave i brodsku opremu pri plovidbi
9.
Nadzirati ispravnost zaduženih materijalno-tehničkih sredstava i opreme
10.
Komunicirati s ostalim sudionicima pomorskog prometa, operativnim službama i pomorskim snagama partnerskih zemalja kod izvršenja zadaća
11.
Koristiti brodske komunikacijske kanale
12.
Služiti se komunikacijskom opremom na brodu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Časnik pomorstva: vojna nautika / Časnica pomorstva: vojna nautika
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar