Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Vođenje i upravljanje postrojbom oklopništva

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
2.
Nadzirati personalnu i materijalnu popunjenost, obučenost i uvježbanost postrojbe
3.
Analizirati izvršenje provedenih borbenih i neborbenih zadaća
4.
Procijeniti moguće prijetnje i rizike za postrojbu tijekom provođenja obuke i zadaća
5.
Osposobiti i razviti podređene i postrojbu do potrebne razine borbene spremnosti
6.
Vrednovati obučenost pojedinaca i postrojbe
7.
Učinkovito koristiti materijalne resurse i ljudske potencijale za postizanje postavljenih ciljeva
8.
Voditi dokumentaciju vezanu uz izvršenje borbenih i neborbenih zadaća
9.
Pratiti, vrednovati i ocijenjivati rad podređenih u svrhu reguliranja poželjnih oblika ponašanja
10.
Koordinirati raspodjelu i uporabu postrojbe tijekom izvršenja zadaća
11.
Samostalno voditi postrojbu oklopništva u borbenim i neborbenim zadaćama uvažavajući načela vođenja i upravljanja
12.
Analizirati podatke tijekom provođenja zadaće s ciljem učinkovitijeg izvršenja
13.
Usmjeriti aktivnosti sukladno podatcima s terena i dodijeljenoj zadaći
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Časnik oklopništva / Časnica oklopništva
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar