Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - IKT u digitalnom izdavaštvu

Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (12)
1.
Odabrati hardverske komponente, periferne uređaje i softverske aplikacije za realizaciju projekta
2.
Uskladiti elemente konceptualizacije projekta s tehničkim mogućnostima digitalne izvedbe
3.
Upotrijebiti odgovarajuću opremu za izradu i prikaz digitalnog sadržaja
4.
Konvertirati dokumente između različitih digitalnih formata datoteka (npr. iz JPEG u PNG, TXT u DOC i sl) i različitih medija (npr. video u sliku, slika u tekst, tekst u hipertekst i sl.)
5.
Prirediti digitalne sadržaje služeći se aplikacijama za izradu digitalnih sadržaja
6.
Koristiti digitalne standarde i formate prema zahtjevima naručitelja
7.
Pripremiti i prilagoditi interaktivne sadržaje digitalnom izdavaštvu
8.
Izraditi interaktivni sustav navigacije kroz digitalni sadržaj
9.
Koristiti različite aplikacije grafičkog oblikovanja
10.
Razlikovati specifičnosti pojedinih platformi u svrhu distribucije digitalnih sadržaja
11.
Služiti se aplikacijama i servisima za izradu sigurnosnih kopija digitalnih sadržaja
12.
Pripremiti i prilagoditi multimedijske sadržaje digitalnom izdavaštvu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Grafički urednik za digitalno izdavaštvo / Grafička urednica za digitalno izdavaštvo
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar